THỬ THÁCH 7 NGÀY LUYỆN VIẾT CALLIGRAPHY

Để biết cách viết Calligraphy thì Sun sắp sửa cho ra lò video này vào sáng chủ nhật. Mọi người có thể xem ở phía dưới nha.Trong video Sun có nhắc đến thử thách 7 ngày luyện viết cùng Calligraphy. Và chúng ta sẽ thựuc hiện nó trong 7 ngày. Tùy thuộc vào thời gian mà các bạn mong muốn. Chỉ cần nhớ là viết liên tiếp trong 7 ngày là được ^^


Với mỗi ngày, theo thứ tự thì các bạn thực hiện theo những chữ phía dưới đã được Sun đánh số. Sun cũng sẽ đồng hành cùng các bạn và update trên instagram story mỗi ngày.

Hãy cùng nhau tham gia thử thách nhé.

Nếu mọi người tham gia, đừng quên Tag @sunhuyn và hashtag #sunhuyn trên instagram hoặc facebook của bạn.

Chúc mọi người thành công.

Sunhuyn

9,469 views3 comments

Recent Posts

See All